Persistent Identifiers (PID) in Biodiversity Data Lifecycle

Video by: Arno Hellat 14.05.2019 5534 views Chemistry and Material Science


Sümpoosion alapealkirjaga „Persistent Identifiers (PID) in Biodiversity Data Lifecycle“ toimub inglise keeles ning see kuulub 15.-16. mail Tartus toimuva Euroopa taksonoomia taristu konsortsiumi CETAF-i 45. aastakoosoleku programmi (https://cetaf.org).


Lisainfo veebis: http://www.natmuseum.ut.ee/en/symposium-organized-within-first-estonian-taxonomy-days