Omakultuuriakadeemia. Helen Kästik

Video by: Mailiis Laur 09.10.2018 1623 views Culture


Rahva raha raiskajatest pärandipolitseini: arusaamad folkloristi töö ühiskondlikust kasust.

Rahvaluuleuurija suhe rahvaga – oma uurimistöö allika ja sihtrühmaga – on loomu poolest kontaktitihe ja dünaamiline. Ettekanne keskendub küsimustele, millist ühiskondlikku kasu on folkloristid näinud oma tööst rahvale tõusvat ja kuidas on sellist tööd väärtustanud rahvas ise.

Helen Kästikul on MA Tartu Ülikoolist rahvaluule erialal. Hetkel töötab TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonnas välissuhete koordinaatorina, ajakirjade Studia Vernacula ja Journal of Ethnology and Folkloristics toimetajana.