35. Eesti õigusteadlaste päevad:
EESTI VABARIIK 100 - KAASAEGNE RIIK
Inimõiguste kaitse digitaalsel ajastul

Video by: UTTV 04.10.2018 6741 views Law


Väitlusjuht:  Dr. iur. Mart Susi, Tallinna Ülikooli inimõiguste professor
Jätame singulaarsuse ja robotitele hinge omistamise hetkeks kõrvale ning arutame, kuidas tehisintellekt juba lähiajal mõjutab juristide tööd. Kui palju õnnestub juristitööd automatiseerida ja kui suur on innovatsiooni majanduslik mõju? Mida on tarvis teha õigusaktide ja toimikute masintöödeldavaks muutmiseks? Ega väike õigusturg ja ahas keeleruum või eestikeelsele õigusemõistmisele saatuslikuks saada?


Lisainfo veebis: https://www.iuridicum.ee/35-oigusteadlaste-paevad