Omakultuuriakadeemia. Ringo Ringvee

Video by: Maritta Anton 20.03.2018 2754 views Culture


Ringo Ringvee "Kas usu nimel võib teha kõike?"
Ilmaliku elu reeglid, moraalinormid ning arusaamad inimõigustest põrkuvad kaasaegses maailmas sageli erinevate religioonide tõekspidamistega. Kuidas otsustada, kui usutavad satuvad konflikti valitsevate kultuurinormide või koguni seadustega? Piiri tõmbamist religioossete vajaduste ja ühiskondlike võimaluste vahel tuleb selgitama Siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunik Ringo Ringvee.