Pärandtehnoloogia konverents - Andres Ansper

Video by: Maritta Anton 30.11.2017 2467 views Culture


Hariliku männi (Pinus sylvestris) maltspuidu mädanikukindluse suurendamine kasvavate puude lauskoorimise meetodil. Katse kirjeldus, esialgsed tulemused ja järeldused.