Inaugural lecture by prof Iñaki Sandoval “Color Palette: Influences of Impressionism in Jazz Harmony” 

Video by: UTTV 26.10.2017 20285 views Cultural Science and Arts


“The lecture focuses on the influences of Impressionism, which developed both in painting and music, on jazz music, and especially jazz harmony. In addition, jazz music has been influenced by many 20th-century styles,” said Professor Iñaki Sandoval about the theme of the lecture. “The lecture is suitable for everyone. In the lecture I describe works of art, paintings, and compare them to pieces of jazz music. I also play a few examples on the piano.”
„Loeng keskendub sellele, millist mõju on jazz-muusikale, eriti harmooniale, avaldanud nii maalikunstis kui ka muusikas aset leidnud impressionismiajastu. Lisaks on jazz-muusikat palju mõjutanud 20. sajandi muusikastiilid,” sõnas teema kohta professor Iñaki Sandoval. „Loeng sobib kuulamiseks kõigile huvilistele. Selle käigus kirjeldan maalikunstiteoseid ja võrdlen neid jazz-muusikapaladega, samuti mängin ise klaveril mõne näite.”


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/en/news/inaugural-lecture-inaki-sandoval-color-palette-influences-impressionism-jazz-harmony