Omakultuuriakadeemia. Marja Unt

Video by: Maritta Anton 11.04.2017 4140 views Culture


Marja Unt "Kirjandusest, korraldusest ja korratusest kirjandusfestival Prima Vista näitel"
Marja Unt on TÜ eesti kirjanduse õppejõud, kirjandusfestival Prima Vista programmijuht ning ühtlasi Tartu kui UNESCO kirjanduslinna koordinaator. Ettekandes tutuvstatakse Tartu rahvusvahelise kirjandusfestivali Prima Vista eesmärke ja korralduspõhimõtteid, kõneldakse Prima Vista rollist Eesti kultuurielu ja Tartu kui UNESCO kirjanduslinna kontekstis ning koordineerimise ja spontaansuse dünaamikast kirjanduse valdkonnas.