9. väärtuskasvatuse konverentsile
„Koolielu väärtusvalikud“
Väärtusvalikud koostöö ja heade suhete valdkonnas

Video by: Plank Film OÜ ja Mind OÜ 09.12.2016 6273 views Educational Sciences


IV sessioon:
Mil moel saavad kõige paremini teha koostööd kool ja lapsevanemad? Kes vastutab heade suhete loomise eest? Milliseid väärtusvalikuid tuleb teha koostöö ja heade suhete kavandamisel?

Ülekanne ja salvestus: Plank Film OÜ ja MIND OÜ


Lisainfo veebis: http://www.eetika.ee/et/uudised/9-vaartuskasvatuse-konverents-vaatleb-millised-koolielu-vaartusvalikud