Teadusfoorum "teadusEST 2016"

Video by: UTTV 08.12.2016 14144 views Various


Eesti teadus- ja arendustegevuse rahastamises kavandatakse riigi tasandil erinevaid muudatusi, ettevalmistamisel on mitmete teadus- ja arendusasutuste konsolideerimine, ülikoolid plaanivad suureneva baasfinantseerimise tingimustes finantsvahendite fokuseeritud seostamist arengukava eesmärkidega jne. Need protsessid puudutavad otseselt või kaudselt iga teadlast tema igapäevatöös.


Lisainfo veebis: http://www.etag.ee/uritus/teadusest-2016/