ACADEMICA XII

03.11.2008 5964 vaatamist konverents Varia


ACADEMICA XII

AVASÕNAD
Prof Alar Karis, Tartu Ülikooli rektor

TERVITUSED
Jaan Kõrgesaar, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse
osakonna juhataja
Julius Bobinger, Saksamaa Liitvabariigi suursaadik Eestis

AULALOENG
Prof Kurt von Figura, Göttingeni Ülikooli rektor
"Konkurents ja koostöö kui kõrgkoolide arengu liikumapanevad jõud"


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/441807