Academica lX - Diskussioon teemal "Ingliskeelne ülikool Saksamaal ja Eestis"

26.09.2005 6030 vaatamist aktus Varia


Diskussioon teemal "Ingliskeelne ülikool Saksamaal ja Eestis"
Diskussiooni juht: prof Jaak Aaviksoo
Osalejad:
Eesti: prof. Ain Heinaru, prof. Birute Klaas, prof. Toomas Asser , Heli Aru
Saksamaa: prof Dieter Langewiesche, prof Gabriele Rippl, prof Klaus Lüder, prof Inga D. Neumann

17.00 Academica VIII konverentsikogumiku esitlus, Tartu Ülikooli filosoofia osakonna ja eetikakeskuse juhataja prof. Margit Sutrop