Poliitökonoomia 6.loeng. Rikkus ja raha. Viljar Veebel

05.10.2010 13916 views video lesson Government and Politics


Loeng keskendub rikkuse mõõtmise kontseptsioonidele ja raha rollile poliitökonoomias. Erinevad võimalused rikkuse mõõtmiseks varaklasside ja arvutusmetoodikate järgi. Võlgade ja vara vahelised suhted rikkuse mõõtmisel. Raha ja vääringu eeltingimused. Raha päritolu ja seotus reservidega. Globaalse raha pakkumise trendid ja mõju üldistele majandusprotsessidele. Reservide liigid ja osakaalud. Loeng on salvestatud Tartus 2010 sügissemestril.