34. Eesti õigusteadlaste päevad
Inimene › Õigus ‹ Maailm
Rahvusvaheline kriminaalõigus

Video by: Epiphan Pearl 13.10.2016 8700 views Law


Väitlusjuht:  Dr. iur. René Värk, Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse dotsent
Mag. iur. Andres Parmas,
Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik, Tartu Ülikooli karistusõiguse lektor Kriminaalõiguse võimaluste piirid
Tiina Intelmann, endine Rahvusvahelise Kriminaalkohtu liikmesriikide assamblee president Rahvusvaheline Kriminaalkohus ja muutuv maailmapoliitika
Eerik Heldna, Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Võõrvõitlejad ja karistusseadustiku rakendamine


Lisainfo veebis: http://www.iuridicum.ee/34-oigusteadlaste-paevad