XXX Eesti õigusteadlaste päevad

Plenaaristung "Kolmkümmend/üheksakümmend"

16.10.2008 2249 views conference Law


XXX Eesti õigusteadlaste päevad

Avakõne - Rein Lang, justiitsminister

Plenaaristung "Kolmkümmend/üheksakümmend"
(Vanemuise Kontserdimaja)

Juhatajad:
Prof Kalle Merusk, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaan,
Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees Mag. iur. Priidu Pärna,
Tallinna notar, Eesti Juristide Liidu president

Prof Uno Lõhmus, Euroopa Kohtu kohtunik, Tartu Ülikooli
külalisprofessor
Kas ja kuidas mõjutab Lissaboni leping Eesti põhiseaduslikku korda?

Mag. iur. Toomas Anepaio, Tartu Ülikooli õiguse ajaloo lektor
Eesti õigusteadlaste päevade ajaloost

"Eesti õigusteadlaste päevad. 1922-1940. Protokollid" - esitlus


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/436592