Eesti-Soome alushariduse juhtimiskonverents
"Juhtimine tulevikus - väljakutse juhtide ja õpetajate professionaalsusele"

Video by: UTTV 12.05.2016 4535 views Educational Sciences


Konverents käsitleb alushariduse õpetajate ja juhtide professionaalsust võrdlevalt Eestis ja Soomes nii riigi, ülikooli, kohaliku omavalitsuse kui ka lasteaia tasandil laste ning lastevanemate huve arvestavalt.


Lisainfo veebis: https://sisu.ut.ee/conference_early_childhood_education/avaleht