Emakeelepäeva ettekanne: professor Renate Pajusalu "(Eba)viisakas eesti keel".

Video by: UTTV 14.03.2016 8738 views Linguistics National science


Loengul räägib professor Renate Pajusalu, mida mõeldakse keeleteaduses viisakuse ja ebaviisakuse all ja kuidas see avaldub eesti keeles. "Viisakus ja ebaviisakus kujunevad alati käimasoleva vestluse kontekstis, nende uurimine peab suutma vestluskonteksti tuvastada ja arvestada," arutles Pajusalu. Loengul tuleb juttu näiteks pöördumisvormi valikust, kas sina, teie või kuidagi hoopis teisiti, samuti palvete vormistamisest, kas ütleme anna siia! või kas te saaksite mulle ulatada...? ja muudest viisakuse ja ebaviisakusega seotud nähtustest eesti keeles. Põgusalt tuleb juttu ka suhtluskäitumise keeltevahelistest erinevustest. Modereerib Raivo Valk


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uudised/tartu-ulikoolis-raagitakse-emakeelepaeval-keelelisest-viisakusest