professor  Peeter Saari
„Valemid, mis avavad rikkuse"

Video by: UTTV 29.10.2015 12762 views Realia et naturalia Physics and Astrophysics


Rikkuse loengusari
Sissejuhatuseks arutleb akadeemik Peeter Saari küsimuste üle, nagu miks isegi kõrgharitud inimeste seas leiavad järgimist mitte ainult tõenduspõhisele meditsiinile alternatiivsed ravimeetodid (kuumim näide — MMS), vaid ka vastandumine teaduspõhisele maailmakäsitlusele üleüldse. Edasi ta püstitab hüpoteesi, et siin on tegemist üsna sarnaste sotsiaal‐psühholoogiliste mehhanismidega, mis vasakpoolsetes protestiliikumistes ja klassivõitluseski.


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uudised/rikkuse-loengusari-esitleb-valemeid-mis-avavad-rikkuse