Doktoritöö kaitsmine

Mart Jaanson "Nikaia-Konstantinoopoli usutunnistuse ladinakeelse normteksti grammatiline, teoloogiline ja muusikaline liigendamine"

Video by: UTTV 18.12.2014 2711 views Theology Doktoritöö kaitsmine



Mart Jaanson "Nikaia-Konstantinoopoli usutunnistuse ladinakeelse normteksti grammatiline, teoloogiline ja muusikaline liigendamine"


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uritused/mart-jaanson-nikaia-konstantinoopoli-usutunnistuse-ladinakeelse-normteksti-grammatiline