Milline on hea õpetaja? Arutlevad 5.-9. klassi õpilased.

Video by: Mari-Liisa Parder 10.12.2014 9848 views Philosophy and Semiotics Educational Sciences Various


7. väärtuskasvatuse konverentsil "Hea kool kui kiusamisvaba kool. Kuidas tagada kiusamisvaba haridustee?" kõlas ka 5.-9. klassi õpilaste arvamus. Küsimuse all oli, milline on hea õpetaja.