Tänuüritus
"Üliõpilaselt ülikoolile - ülikoolilt üliõpilasele - 2014"

Video by: UTTV 16.12.2014 7332 views More about the University Festive Events


Vastavalt Tartu Ülikooli aasta õppejõu auhinna statuudile, antakse auhind eelnenud õppeaastal Tartu Ülikoolis töölepingu alusel õppetööd läbi viinud isikule humaniora, socialia, realia et naturalia ja medicina õppevaldkonnas. Igas õppevaldkonnas tunnustatakse üht õppejõudu, kes on vastaval õppeaastal õppejõudude ja õppeainete hindamise küsitluses saanud üliõpilastelt kõige kõrgemad hinnangud ja kelle läbiviidud aine(t)e kohta on õppeaasta jooksul täidetud vähemalt 50 ankeeti.
Vaata ka: 2014. aasta õppejõud


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uudised/tartu-ulikool-tunnustab-oppejoudude-programmijuhte-oppekvaliteedi-edendajat