Konverents "Tervisetehnoloogiate hindamine Eestis 2014"
Tervisetehnoloogiate hindamine ja sõeluuringud

Video by: UTTV 13.11.2014 5475 views


Tervisetehnoloogiate hindamise eesmärk on analüüsida tervishoius kasutatavate sekkumiste ja ravimite potentsiaalseid eeliseid, riske ja kulu ning toetada põhjendatud otsuseid ohutu ja efektiivse tervisepoliitika elluviimiseks. Tervisetehnoloogiate hindamisega on Tartu Ülikooli tervishoiu instituudis tegeletud alates 2012.a algusest tervishoiuteaduste võimekuse edendamise programmi TerVE raames.


Lisainfo veebis: http://www.arth.ut.ee/et/tervisetehnoloogiate-hindamine