Konverents "Digivõimalused õppimises ja õpetamises"

Video by: UTTV 05.11.2014 6864 views Educational Sciences


Digipädevus on üks riiklikus õppekavas taotletavatest üldpädevustest ning digilahenduste pedagoogiliselt mõtestatud kasutus võib aidata muuta õppimist ja õpetamist tõhusamaks, tulemuslikumaks ja ka huvitavamaks nii õpilase kui ka õpetaja jaoks.

Konverentsi koduleht


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/et/uudised/konverentsil-julgustatakse-haridusasutusi-suurendama-oma-digipadevusi