Eesti geoloogilised vaatamisväärsused – Tuhala karstiala

Video by: Külli Kübar 25.04.2013 8290 views Ecology and Geography


TÜ geoloogiamuuseumis Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusel käivitunud projekt TÜ Geoloogiamuuseumi infovahetuse ja programmide arendus jätkus 2013. aastal Eesti geoloogiliste vaatamisväärsuste teemaliste koolitustega.

Eesti geoloogiliste vaatamisväärsuste teemaliste koolituste käigus tutvusime Tuhala karstialaga, mis asub Tuhala ja Kata küla piirkonnas. Siinsel maastikukaitsealana kaitstaval karstiväljal on näha üheskoos palju erinevaid karstivorme, alates ilmekatest neelukohtadest, kurisutest, salajõe veevooludest ja nende kujundatud langatusorgudest kuni tegutsevate karstiallikateni välja. Viimastest on kahtlemata paeluvaim aeg-ajalt raketisest „ülekeev” Sulu talu Nõiakaev. Tuhala karstiala on näide kaasajalgi arenevast karstist.


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/BGGM/vaatamis/index.html