Eesti asjaõigusseaduse kakskümmend aastat - kogemused ja perspektiivid
I PLENAARISTUNG 3

Video by: UTTV (video), ELV Tehnikateenused OÜ (heli) 28.11.2013 10606 views Law


Juhataja: Kai Härmand


Lisainfo veebis: http://www.oi.ut.ee/et/teadus/konverentsid-1