Rahvusteaduste loengusari.
prof Art Leete "Mis teeb rahva suureks? Eestlastest ja soome-ugrilastest"

Video by: UTTV 19.09.2013 35644 views National science Ethnology


Rahvusteaduste loengusari
2013.-2014. aastal tutvustavad rahvusteaduste loengusarja raames oma professuuri olemust kõik Tartu Ülikooli rahvusteaduste professorid. Tartus toimuvad loengud Philosophicumi (Jakobi 2) ringauditooriumis. Igale loengule järgneb aktiivne ühisosa - seminar, aruteluring, viktoriin, filmivaatamine või midagi muud põnevat.

Loengus käsitletakse teaduslik-ideoloogilist raamistikku, millelt sai hoo sisse etnograafiline soome-ugri rahvaste uurimine Eestis. Rohkem kui sajandi vältel on Eesti rahvateadlased tegelenud hõimurahvaste uurimisega ning meie rahvaste ühiste tunnuste väljasõelumisel on keskendutud eeskätt esemelise kultuuri valdkonnale. Loengus arutletakse selle üle, kuidas on esemed ja ideed seotud soome-ugri rahvuskultuurilises kuvandis.
Moderaator Vivian Bohl
Meediaedastusteenused - MIND Media


Fotogalerii