Eestikeelse ülikooli 82. aastapäeva aktus

Video by: UTTV 01.12.2001 3080 views


Audoktoriteks valiti: Urban Pontén, arsiteaduse audoktor Torkel Wadström, arstiteaduse audoktor Horst Todt, majandusteaduse audoktor Wolf-Rüdiger Walburg, pedagoogika audoktor; Auliikmeks valiti: Henning Kramer