Suveräänsus muutumises II

28.09.2007 10168 views conference Government and Politics


RAHVUSVAHELINE SUVERÄÄNSUSE MÕISTELE PÜHENDATUD KONVERENTS

Pärtel Piirimäe (Tartu Ülikool, filosoofiateaduskond) "Bellum justum and bellum solenne: the idea of external sovereignty in early modern Europe

Diskussioon


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/287454