Üle-eestilise e-kursuse "Infopädevus ehk miks Google'ist ei piisa" avaseminar

04.12.2009 2425 views seminar Various


Avaseminar on osa rahvusülikooli 90. aastapäeva ürituste programmist. Lisainfo: http://www.ut.ee/et/ulikoolist/rahvusulikool-90/urituste-kava