Eesti XI Ökoloogiakonverents I

08.04.2010 4674 views conference Ecology and Geography


Eesti XI Ökoloogiakonverents "Elurikkus ja ökosüsteemid" - Plenaarettekanded; plenaari juhatab Ülo Mander - Martin Zobel "Elurikkuse mustrid - kohalikest uurimustest üldiste seaduspärasusteni" - Georg Martin "Läänemere eutrofeerumise taseme hindamisest" - Urmas Kõljalg "Elurikkuse andmebaasidest" - Tõnu Oja "Geoinfosüsteemide rakendustest"