EÜS 140 Akadeemiline loeng prof Mati Laur

07.04.2010 2552 views public lecture Various


Eesti Üliõpilaste Selts 140

Akadeemiline loeng Tartu Ülikooli aulas, kõneleb TÜ üldajaloo
õppetooli uusaja professor vil! Mati Laur teemal
"Miks Venemaa on just selline?"


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/786487