90 aastat eesti ja sugulaskeelte professuure Tartus IV

04.12.2009 5167 vaatamist konverents Keeleteadus


90 aastat läänemeresoome keeleteaduse õpetamist Tartus
prof. emer. Tiit-Rein Viitso


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/684575