90 aastat eesti ja sugulaskeelte professuure Tartus I

04.12.2009 5145 vaatamist konverents Keeleteadus


Rahvusülikooli 90. aastapäeva puhuks korraldatav juubelikonverents
"90 aastat eesti ja sugulaskeelte professuure Tartus"

õppeprorektor prof. Birute Klaas - konverentsi avamine

Eesti keele professuurid Tartu Ülikoolis
prof. Karl Pajusalu

Milleks uurida eesti keelt ja ta sugulasi?
prof. Cornelius Hasselblatt (Groningeni Ülikool)

90 aastat läänemeresoome keeleteaduse õpetamist Tartus
prof. emer. Tiit-Rein Viitso


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/684575