90 aastat eesti ja sugulaskeelte professuure Tartus V

04.12.2009 4935 vaatamist konverents Keeleteadus


Rahvusülikooli 90. aastapäeva puhuks korraldatav juubelikonverents
90 aastat eesti ja sugulaskeelte professuure Tartus

Soome-ugri keelesugulus 21. sajandi algul
prof. Riho Grünthal (Helsingi Ülikool)

F.J. Wiedemann ja August Ahlqvist mordvan tutkijoina
prof. Sirkka Saarinen (Turu Ülikool)

Tartu ülikool ja teised
prof. Urmas Sutrop

Kateedri külalisteraamat
dots. Tõnu Seilenthal


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/684575