Vulkaaniline tegevus Ordoviitsiumi ajastul - vulkaanilise tuha kihid Pääsküla kõvikul

Video by: Mare Isakar/TÜ geoloogiamuuseum 06.10.2011 9859 views Ecology and Geography


TÜ geoloogiamuuseumis Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetusel käivitunud projekt TÜ Geoloogiamuuseumi infovahetuse ja programmide arendus jätkus 2011. aastal üldgeoloogiliste koolitustega.
Vulkaanilist tegevust Ordoviitsiumi ajastul käsitleva  koolituse käigus tutvuti vulkaanilise tuha kihtidega Pääsküla kõvikul asetsevate blindaažide tunnelites. Eesti alal on Pääsküla tunnelid ainsaks kohaks, kus nn Kinnekulle bentoniit paljandub. Videos näidatakse tunnelite laes paljanduvat umbes 30 cm paksust bentoniiti. See on haruldane mälestus iidsest vulkaanipurskest, mida võib lugeda Maa ajaloos üheks suuremaks. 
Fotogalerii