Tunnuste vahelised seosed, korrelatsioon.

24.03.2009 2761 vaatamist Matemaatika ja matemaatiline statistika



Antud loengus räägitakse tunnuste vahelistest seostest risttabeleid ja korrelatsioonanalüüsi kasutades. Tuuakse näiteid kuidas kasutada selleks MS Exceli funktsioone.