Tunnuste vahelised seosed, korrelatsioon.Antud loengus räägitakse tunnuste vahelistest seostest risttabeleid ja korrelatsioonanalüüsi kasutades. Tuuakse näiteid kuidas kasutada selleks MS Exceli funktsioone.