Socialia lõpuaktus

20.06.2008 6456 vaatamist lõpuaktus Pidulikud sündmused


Sotsiaalvaldkonna (õigus-, haridus-, majandus-, sotsiaalteaduskond)
magistriõppe lõpuaktus 20.06.2008 kell 13.00 ülikooli aulas

lõpetajate sisenemine aulasse
aktuse avamine - dekaan prof. K. Merusk
Hümn lindilt
tervituskõne lõpetajatele - TÜ rektor prof. Alar Karis
tervituskõne lõpetajatele
majandusteaduskonna dekaan prof. Toomas Haldma
magistridiplomite kätteandmine (diplomid annavad kätte dekaanid ja rektor)
Õigusteaduskond (80 lõpetajat) dekaan prof. Kalle Merusk
Haridusteaduskond (70 lõpetajat) dekaani kt. dots. Hasso Kukemelk
muusikaline vahepala Hale Bopp Singers
magistridiplomite kätteandmine
Majandusteaduskond (85 lõpetajat)- dekaan prof. Toomas Haldma
Sotsiaalteaduskond (55 lõpetajat) dekaani kt. prof. Vello Andres Pettai
muusikaline vahepala Hale Bopp Singers
lõpetaja sõnavõtt Liis Auväärt (sotsiaalteaduskond)
külaliste tervitused lõpetajatele
Riigikohtu esimees Märt Rask
Gaudeamus lindilt


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/401853