Humaniora lõpuaktus

21.06.2008 6595 vaatamist lõpuaktus Pidulikud sündmused


HUMANIORA
F I L O S O O F I A T E A D U S K O N D
LÕPUAKTUS MAGISTRIASTME LÕPETAJATELE
TÜ aulas
21.juunil 2008 algusega kell 1200
Lõpetajad sisenevad marsi "Gaudeamus" saatel
Aktuse avab prodekaan dotsent Anneli Saro
Eesti Vabariigi hümn
REKTORI KÕNE
Rektor professor Alar Karis
TERVITUSSÕNAD DEKAANILT
Dekaan professor Valter Lang
Muusikat ansamblilt Lihtne Viis
AKTUSEKÕNE
Professor Juhan Maiste
Muusikat ansamblilt Lihtne Viis
DIPLOMITE KÄTTEANDMINE
Muusikat ansamblilt Lihtne Viis
TÄNUKÕNE lõpetajate esindajalt
Hiljar Tammela, MA ajaloo erialal
Gaudeamus
Aktuse kuulutab lõppenuks prodekaan dotsent Anneli Saro


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/401853