V arengukava seminar
"Kõrghariduse rahastamine 2025: kes ja kuidas peaks õppe eest tasuma?"
Arengukava 2020-2025 

Klipi teostus: Arno Hellat (Tartu Ülikooli Raamatukogu) ja Kait Krull (Elukestva õppe keskus), UTTV 17.04.2019 7710 vaatamist Ülikoolist veel KroonikaTartu Ülikooli uue, aastani 2025 kehtiva arengukava koostamine algas 2018. aasta sügisel.
Praeguseks hetkeks on arengukava komisjon kohtunud neli korda ja sõnastanud kohtumiste tulemusel arengukava koostamise põhimõtted ja strateegiliste valikute põhimõtted.


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/ulikoolist/arengukava-2025