III arengukava seminar
"Tulevikuoskused. Millist kõrgharidust vajab tuleviku tööturg?"
Arengukava 2020-2025 

Klipi teostus: UTTV 11.03.2019 8084 vaatamist Ülikoolist veel KroonikaTartu Ülikooli uue, aastani 2025 kehtiva arengukava koostamine algas 2018. aasta sügisel.
Praeguseks hetkeks on arengukava komisjon kohtunud kolm korda ja sõnastanud kohtumiste tulemusel arengukava koostamise põhimõtted ja strateegiliste valikute põhimõtted.


Lisainfo veebis: https://www.ut.ee/et/ulikoolist/arengukava-2025