34. Eesti õigusteadlaste päevad
Inimene › Õigus ‹ Maailm
Rahvusvaheline õigus IV. Inimõiguste universaalsuse teoreetilised ja praktilised proovikivid

Klipi teostus: Video5, Priit Ladva 14.10.2016 12224 vaatamist Õigusteadus


Väitlusjuht:  Dr. iur. Mart Susi, Tallinna Ülikooli inimõiguste dotsent
Mari Amos, ÜRO piinamisvastase alamkomitee liige Keskkonna mõju inimõiguste tagamise hindamisele
PhD Merilin Kiviorg, Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse vanemteadur Narratiivi muutus: kas inimõigused teelahkmel?
Peeter Roosma, riigikohtunik Institutsionaalne mitmekesisus inimõiguste universaalsuse teenistuses?
Dr. iur. Mart Susi, Tallinna Ülikooli inimõiguste dotsent Kas inimõiguste ajajärk on lõppemas?


Lisainfo veebis: http://www.iuridicum.ee/34-oigusteadlaste-paevad