34. Eesti õigusteadlaste päevad
Inimene › Õigus ‹ Maailm
Julgeolek IV. Haldusmenetluse ja süüteomenetluse piirid julgeoleku kontekstis

Klipi teostus: UTTV 14.10.2016 4793 vaatamist Õigusteadus


Väitlusjuht:  Inna Ombler, riigiprokurör

LLM Norman Aas, Justiitsministeeriumi kantsler Avaliku korra preventiivne ja repressiivne kaitse – õiguspoliitiline perspektiiv

Kristjan Siigur, Tallinna Halduskohtu esimees Vaadates vaatajaid: varjatud teabehange kui igaühe õiguste kaitse viis ning selle kontrollimehhanismid

Mag. iur. Martin Triipan, Raidla Ellex advokaadibüroo vandeadvokaat ja partner Julgeolekuasutuste poolt teabe kogumine ja kasutamine. Õiguste kaitse elastsus ja selle piirid


Lisainfo veebis: http://www.iuridicum.ee/34-oigusteadlaste-paevad