XXX Eesti õigusteadlaste päevad Plenaaristung "Kolmkümmend/üheksakümmend"

16.10.2008 3767 vaatamist konverents Õigusteadus


XXX Eesti õigusteadlaste päevad Avakõne - Rein Lang, justiitsminister Plenaaristung "Kolmkümmend/üheksakümmend" (Vanemuise Kontserdimaja) Juhatajad: Prof Kalle Merusk, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaan, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees Mag. iur. Priidu Pärna, Tallinna notar, Eesti Juristide Liidu president Prof Uno Lõhmus, Euroopa Kohtu kohtunik, Tartu Ülikooli külalisprofessor Kas ja kuidas mõjutab Lissaboni leping Eesti põhiseaduslikku korda? Mag. iur. Toomas Anepaio, Tartu Ülikooli õiguse ajaloo lektor Eesti õigusteadlaste päevade ajaloost "Eesti õigusteadlaste päevad. 1922-1940. Protokollid" - esitlus


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/436592