prof Margus Pedaste "Tehnoloogiline kirjaoskus kui inimese põhivajadus"

Klipi teostus: UTTV 26.11.2013 13723 vaatamist Haridusteadus


Tartu Ülikooli ja Rahvusraamatukogu loengusari "Google'ist ei piisa"

Alates aastast 2011 on põhikooli riiklikus õppekavas kaheksa ainevaldkonna seas eristatud ka tehnoloogia valdkond. Sellesse kuuluvad õppeained tööõpetus, käsitöö ja kodundus ning tehnoloogiaõpetus. Süüvides edasi ainevaldkonna sissejuhatuses avatud tehnoloogiapädevusse, saab peagi selgeks, et see on üldpädevus, mille arendamine tuleb siduda läbivalt kõigi õppeainetega. Tehnoloogiaõpetuse eesmärgiks seatud tehnoloogilise kirjaoskuse saavutamine ühe õppeaine kontekstis on liialt ambitsioonikas. Samas on tehnoloogiline kirjaoskus justkui võti paremasse tulevikku - see võimaldab uuenevas maailmas toime tulla, seda mõista ning uuendusi luua. Tehnoloogilise kirjaoskuse arendamine seostub tihedalt uurimusliku õppe, probleemilahendamise ja modelleerimisega. Viimased on juba edukalt integreeritud näiteks loodusainetesse, aga laiemalt aitavad need arendada kõiki ainevaldkondi ning seeläbi tulla ka igapäevaelus paremini toime. Selles mõttes võime nimetada tehnoloogilist kirjaoskust ka inimese põhivajaduseks. Tehnoloogilise kirjaoskusega inimene mõistab tehnoloogia olemust, tehnoloogia ja ühiskonna seoseid, oskab uusi tehnoloogiaid arendada ning tehnoloogilise maailma võimalusi kasutada. Lühiülevaade tehnoloogilise kirjaoskuse olemusest tekitab küsimuse, miks ei ole tehnoloogia ainevaldkonda eristatud enam gümnaasiumi riiklikus õppekavas. Tehnoloogiapädevuse arendamine on selles kooliastmes vähemalt sama oluline. Loengus tutvustatakse tehnoloogilise kirjaoskuse sisu, tuginedes Ameerika Ühendriikide tehnoloogilise kirjaoskuse standardile ning näidatakse, mida tehakse sellega seoses Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna tehnoloogiahariduse töörühmas. Lähemalt räägitakse digitaalsetest õppematerjalidest loodusainetes, sh 3D võimalustest. Meediaedastusteenused - MIND Media


Lisainfo veebis: http://www.postimees.ee/2608590/postimehe-ulekanne-loengus-tuleb-juttu-tehnoloogilisest-kirjaoskusest