"Kodanike vastuhakust võimule - kas võimalus või kohustus?" - dotsent Carri Ginter

Klipi teostus: UTTV 17.09.2013 17258 vaatamist Õigusteadus


Tartu Ülikooli ja Rahvusraamatukogu loengusari "Google'ist ei piisa" 
Loengus arutletakse kodaniku rolli üle ühiskonna järelevalvajana. Kodanik on justkui tööandja, kes iga nelja aasta tagant viib läbi arenguvestluse. Kui ülesandeid on täidetud lohakalt või halva suhtumisega, saab lepingu sõlmida juba uue töötajaga. Igapäevaselt säilib kohustus olla nõudlik ja tähelepanelik selle suhtes, kuidas võimuorganid oma töötaja ülesandeid täidavad. Selle ülesande täitmata jätmisega kaasneb piiramatu otsustusvabadus ja kiusatus kuritarvitusteks. Loengus tuuakse sellekohaseid näiteid seadusandlikust ja täitevvõimu praktikast. Pühajärve põhikooli kaasuse näitel arutatakse võimu kohustuse üle rajada oma otsused kaalutlustele, kommunikatsiooni küsimusi ning kodanikuühiskonna aktiivse sekkumise võimekusest probleemide lahendamisele kaasa aitamisel.
Meediaedastusteenused - MIND Media