Eesti XI Ökoloogiakonverents I

08.04.2010 2224 vaatamist konverents Ökoloogia ja maateadus


Eesti XI Ökoloogiakonverents
"Elurikkus ja ökosüsteemid"

- Plenaarettekanded; plenaari juhatab Ülo Mander
- Martin Zobel
"Elurikkuse mustrid - kohalikest uurimustest üldiste seaduspärasusteni"

- Georg Martin
"Läänemere eutrofeerumise taseme hindamisest"

- Urmas Kõljalg
"Elurikkuse andmebaasidest"

- Tõnu Oja
"Geoinfosüsteemide rakendustest"