EÜS 140 Akadeemiline loeng Kalle Olli

06.04.2010 2489 vaatamist avalik loeng Pidulikud sündmused Varia


Eesti Üliõpilaste Selts 140

Akadeemiline loeng Tartu Ülikooli aulas, kõneleb TÜ botaanika
õppetooli vanemteadur vil! Kalle Olli teemal "Arktikas läheb kuumaks"


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/786487