EÜS 140 Akadeemiline loeng Kalle Olli

06.04.2010 3436 views public lecture Festive Events Various


Eesti Üliõpilaste Selts 140 Akadeemiline loeng Tartu Ülikooli aulas, kõneleb TÜ botaanika õppetooli vanemteadur vil! Kalle Olli teemal "Arktikas läheb kuumaks"


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/786487