Tartu Ülikooli ja Siseministeeriumi sümpoosion "Kõrgharidus ja regionaalne areng"

05.05.2006 4797 vaatamist varia Varia


TÜ REGIONAALSE ARENGU VALDKONNA TEGEVUSE 10. AASTAPÄEVA SÜMPOOSION Jõgeva maakonna ja Tartu Ülikooli koostöölepingu allakirjutamine Põlva maakonna ja Tartu Ülikool koostöölepingu allakirjutamine professor Birute Klaas, Tartu Ülikooli õppeprorektor: ülikooli kolledžite rollist maakonnas, elukestvast õppest professor Sulev Mäeltsemees, Tallinna Tehnikaülikooli Humanitaarteaduskonna dekaan: regionaalarengu probleemide uurimisest ja kohast õppekavades - vajadused ja tegelikkus Aivar Soop, Tartu valla vallavanem, Tartumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees: kohalike omavalitsuste ühistegevusest regionaalarengu valdkonnas Mõttevahetus ministeeriumi, maavanemate, kohaliku omavalitsuse liitude ja kõrgkoolide koostöövõimaluste üle. Arutelu juhivad rektor professor Jaak Aaviksoo ja regionaalminister Jaan Õunapuu.


Lisainfo veebis: http://www.ut.ee/159639