Reina Uba doktoritöö kaitsmine / PhD defence

Klipi teostus: Mirjam Paales 31.10.2011 7372 vaatamist Arvutiteadus Doktoritöö kaitsmine


Esmaspäeval 31. oktoobril 2011. a. kaitses Reina Uba oma doktoritöö "Merging Business Process Models" ("Äriprotsessimudelite ühildamine").

Juhendajad:
Prof Marlon Dumas (Tartu Ülikool)
Senior Lecturer Marcello La Rosa (Queensland University of Technology)

Oponendid:
Prof Mathias Weske (University of Potsdam)
Prof Marite Kirikova (Riga Technical University)

Doktoritöö lühikokkuvõte
Ettevõtted, kellel on aastatepikkune kogemus äriprotsesside haldamises, omavad sageli protsesside repositooriumeid, mis võivad endas sisaldada sadu või isegi tuhandeid äriprotsessimudeleid. Sageli need repositooriumid sisaldavad endas mudeleid, milles on identseid alamfragmente. Selliste protsessimudelite eraldi haldamine on ebaefektiivne ning tekitab liiasusi. Käesolevas doktoritöös otsisime vastust küsimusele: kuidas identitseerida protsessimudelite repositooriumis korduvaid mudelite fragmente, ning üldisemalt - kuidas leida ning konsolideerida sarnasusi suurtes äriprotsessimudelite repositooriumites? Doktoritöös on sisse toodud kaks üksteist täiendavat meetodit äriprotsessimudelite konsolideerimiseks, täpsemalt protsessimudelite ühildamine üheks mudeliks ning mudelifragmentide ekstraktimine. Esimene neist võtab sisendiks kaks või enam protsessimudelit ning konstrueerib neist ühe konsolideeritud protsessimudeli, mis sisaldab kõikide sisendmudelite käitumist. Selline lähenemine võimaldab analüütikutel hallata korraga tervet perekonda sarnaseid mudeleid ning neid muuta sünkroniseeritud viisil. Teine lähenemine, alamprotsesside ekstraktimine, sisaldab endas sagedasti esinevate fragmentide identifitseerimist (protsessimudelites kloonide leidmist) ning nende kapseldamist alamprotsessideks. Tutvustatud meetodid on valideeritud kasutades suuri äriprotsessimudelite repositooriume erinevatest domeenidest.